MERCEDES BENZ 814D – Комплетно опремено лесно противпожарно техничко-навално возило за справување на сите видови инциденти, со носивост од 1000 л.

МОДЕЛ – MERCEDES BENZ 814 D

ПРОИЗВЕДЕНО – 1993 г.

ЕКИПАЖ – 6+1

НОСИВОСТ – 1 т. ВОДА

DENNIS – Комплетно опремено противпожарно навално возило за справување на сите видови инциденти (пожари, поплави, спасување и извлекување, итн), со носивост од 2 тона вода.

МОДЕЛ – DENNIS

ПРОИЗВЕДЕНО – 1991г.

ЕКИПАЖ – 5+1

НОСИВОСТ – 2 т. ВОДА

 

ТРОДЕЛНА СКАЛА 13,5 м. 

ДВОДЕЛНА СКАЛА 10 м.

ТРОДЕЛНА СКАЛА   6 м.

СКАЛА КУКАЧА        5 м.

FORD TRANSIT – Специјално транспортно противпожарно возило за транспорт на луѓе и противпожарна опрема за справување со сите видови на инциденти.

МОДЕЛ – FORD TRANSIT

ПРОИЗВЕДЕНО – 1995г.

ЕКИПАЖ – 7+1