Голема благодарност за донацијата на материјал за конструкција на гаражите од страна на општествено одговорната компанија „АНДОНОВ ДООЕЛ“ – Свети Николе.