ДПД Свети Николе низ времето, по повод 85 годишниот јубилеј

Повеќе детали

Пожар на депонија во Пробиштип

Повеќе детали

Делегација на ЕУ – Скрининг на ДПД – Свети Николе

Повеќе детали

ДПД Показна вежба 18.05.2018 год.

Повеќе детали

ДПД – Показна вежба и презентација на опрема 18.05.2018 год.

Повеќе детали

Богојавление – Водици 2018

Повеќе детали

Официјално предавање на донацијата од германската амбасада

Повеќе детали

Интервенција во атарот на с.Џидимирци и с.Иванковци 20.08.2017

Повеќе детали

Пожар на Светиниколската депонија 12.08.2017 

Повеќе детали

Шумски пожар – Милино 12.04.2017

Повеќе детали

Подготовка за уредување на дворно место

Повеќе детали

Хортикултурно уредување

Повеќе детали

Шумски Пожар село Ѓузумелци 18.03.2017

Повеќе детали

Пожар во с. Орел 18.02.2017
Учество на ДПД – Свети Николе на интернационалната вежба ИПА Кампекс 2015 г.

Повеќе детали

Прв кампус на млади пожарникари Копанки Мај 2011

Повеќе детали

Чистење на речно корито во соработка со Општина Свети Николе

Повеќе детали

Ден на дрвото -Tree day

Повеќе детали

Интервенции – Interventions

Повеќе детали

Интервенции шумски пожари пред донацијата од Операција Флоријан

Повеќе детали

Донација на пп возила од Операција Флоријан на ДПД 2008г.

Повеќе детали