На денешен ден пред 83 години е формирано

Доброволното противпожарно друштво Свети Николе. 

За многу години !!!

 

 

 

 

 

 

 

Објавено 15 Апр 2018

Нова веб страница

Следејќи ги современите трендови за претставување на интернет, подобра и навремена информираност а воедно и водејќи се од начелата за доближување кон потребите на граѓаните како и подобрување на транспарентноста и отчетноста, ДПД Свети Николе изработи официјална веб страница каде што ќе…

Повеќе детали