Донација на ПП возила и обука со опремата од Operation Florian

Показна Вежба Скопје, 24 Мај 2008 год.

Шумски пожар с. Ѓузумелци - 18.03.2017