Годишен, наративен и финансиски извештај за 2023 год.

Подолу можете да го преземете Годишниот, наративниот и финансискиот извештај за 2023 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.     ЗА НАС Ние сме доброволна, непрофитна, хумана организација од доменот на противпожарната…

повеќе детали

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2022 год.

Подолу можете да го преземете Годишниот, наративниот и финансискиот извештај за 2022 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.     ЗА НАС Ние сме доброволна, непрофитна, хумана организација од доменот на противпожарната…

повеќе детали

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2021 год.

Подолу можете да го преземете Годишниот, наративниот и финансискиот извештај за 2021 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе. ВОВЕД ЗА НАС Ние сме доброволна, непрофитна, хумана организациJа од доменот на противпожарната заштита,…

повеќе детали

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2020 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2020 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе. РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во…

повеќе детали

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2019 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2019 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.   РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе…

повеќе детали

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2018 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ   Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2018 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе. РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе…

повеќе детали