– Донација за три доброволни противпожарни друштва

На 22.10.2021 г. амбасадорката Анке Холштајн и претседателите на ДППД „Свети Николе“, Благој Тосевски, ДППД „Бајрам Мифтари“, Артан Демири и ДППД „Дојран“, Стојанчо Шулев потпишаа договор за донација на техничка и заштитна опрема во вредност од 22.900,- евра. Амбасадорката Холштајн нагласи: „Волонтерството е китот на едно општество“ и им се заблагодари на доброволните пожарникари за нивната…

повеќе детали

Analysis of Volunteer Fire Departments in North Macedonia

For thirty years in Republic of North Macedonia (RNM), does not have official statistics on the number of active volunteer fire departments, their human and material-technical capacities. This lack of relevant information is a result of the inactivity of the competent institution – the Republic Fire Fighting Union of the Republic of North Macedonia (RFFU),…

повеќе детали

Анализа на ДПД-а

Веќе триесет години Република Северна Македонија, не поседува официјална статистика за бројот на активни доброволни противпожарни друштва, нивните човечки и материјално-технички  капацитети. Ваквото непостоење на релевантни информации е резултат на неактивноста на надлежната институција – Републичкиот противпожарен сојуз на Република С. Македонија (РППС), при што остави голем простор за шпекулација и манипулација со бројките на…

повеќе детали

Доброволните противпожарни друштва, активни општествени чинители!!!

– Општи опис на проектот Развој на доброволниот противпожарен сектор во Република Северна Македонија преку мапирање и идентификување на постоечките доброволни противпожарни друштва, нивните човечки и материјално-технички  капацитети, ресурси и потреби, а во насока  на градење на модерен, стабилен и функционален доброволен противпожарен сектор во државата, како еден од најсуштествените за безбедноста на целокупната заедница и заштита…

повеќе детали

Донаторски кружок

Донаторскиот кружок е облик на здружување на повеќе индивидуални филантропи за донирање средства во граѓански организации. Кружоците им овозможуваат на граѓаните и на семејствата да донираат паметно и здружено да направат промена во заедницата. На Донаторскиот кружок, кој беше во организација на здружението „Конект“ на 29.12.2020г. под мотото „Да донираш е љубов“, над 150 граѓани…

повеќе детали

Работи на себе за да можеш да им помогнеш на другите!!!

Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе) го реализира проектот „Работи на себе за да можеш да им помогнеш на другите!!!“ во согласност со договорoт за грантирање бр. 11/126/1-2019 од 13.05.2019 година. Проектот е во склоп со повикот од проектот за „Транспарентност и отчетност на граѓанските организации“, во рамки на програмата „Одржливо граѓанско…

повеќе детали

Софистицирана ПП опрема набавена од страна на Германска амбасада Скопје

На 21 април 2017 година амбасадорката д-р Алтхаузер, градоначалникот на општина Свети Николе, г-динот Зоран Тасев и раководителот на Доброволното противпожарно друштво, г-динот Благој Тосевски потпишаа договор за донација и финансирање на опрема во вредност од 5.545 евра. ДПД Свети Николе постои од 1935 година и претставува непрофитно граѓанско здружение, кое е активно во случај…

повеќе детали