Позиција / Титула: Пожарникар – Волонтер

Член од: 2015 год.

Обуки: ПП Апарати,  Прва помош, Б категорија (возачка), Основна обука за заштита и спасување од пожари на отворен простор.

Сертификати: Прва помош, Б категорија (возачка), Основна обука за заштита и спасување од пожари на отворен простор.