Позиција / Титула: Инструктор за изолациони апарати

Член од: 1977 год.

Обуки: ПП Апарати, ПП скали, Прва помош, Изолациони (дишни) апарати, Инструктор за изолациони апарати

Сертификати: ПП Апарати, ПП скали, Прва помош, Изолациони (дишни) апарати. Инструктор за изолациони апарати