Позиција / Титула: Пожарникар – Волонтер, Возач

Член од: 2016 год.

Обуки: ПП Апарати, ПП пумпи, Прва помош, Ц + Е категорија (возачка), Основна обука за заштита и спасување од пожари на отворен простор.

Сертификати: Прва помош, Ц + Е категорија (возачка), Основна обука за заштита и спасување од пожари на отворен простор.