СПРАВУВАЊЕ СО КОВИД-19: Нашата организација од првиот ден по прогласувањето на пандемија со Ковид-19,  ги стави сите свои материјално-технички и човечки ресурси на располагање на Кризниот штаб и Градоначалникот на општина Свети Николе во процесот на директна здраствена заштита на населението, преку изработка на  3  контролни пункта на влезовите на градот Свети Николе со автоматски рампи за дезинфекција на возилата, како и перманентна неделна дезинфекција на улиците во општината со нашите 2 противпожарни возила (Денис и Мерцедес).