Во посета на ДПД Свети Николе беше делегација на Доброволното противпожарно друштво Камница и Општина Пуцонци. Се разговараше за понатамошната соработка и идно збратимување.