Промоција и потпишување на Кодекс на граѓански организации, организиран од страна на Цивика мобилитас и МЦМС.
Повеќе информации на следниот линк: https://civicamobilitas.mk/vesti/30-godini-graganski-aktivizam-za-podobro-opshtestvo-za-site/