Презентација на противпожарна опрема и возила – ДЗС

Учество на 9 членови на ДПД Свети Николе на денот за презентација на противпожарна опрема во Скопје  ( паркинг простор на спортска сала Борис Трајковски). Настанот го организираше и спроведе Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија.