На ден 06.05.2021 година делегација на ДПД Свети Николе присуствуваше на отворањето на новото Доброволно противпожарно друштво „Сашко Гешовски“ во Кавадарци. Исто така во рамките на проектот “Доброволните противпожарни друштва, активни опшествени чинители”, финансиски подржан од Civica Mobilitas од програмата Мали грантови ЦК- МАК-02, беше спроведена анализа на новоформираното друштво. На средбата беше разговарано и за понатамошната соработка и партнерство помеѓу двете противпожарни друштва.