На ден 04.06.2021 година делегација на ДПД Свети Николе беше во работна посета во ДПД„ Еко Фап“ Охрид во која беше спроведена анализа на доброволното противпожарно друштво како дел од проектот  “Доброволните противпожарни друштва, активни опшествени чинители”, финансиски подржан од Civica Mobilitas од програмата Мали грантови ЦК- МАК-02,. На средбата беше разговарано и за понатамошната соработка и партнерство помеѓу двете противпожарни друштва.