На ден 03.05.2022 година екипа на ДПД Свети Николе беше на техничка интервенција за извлекување на отпадна вода и фекалии од пречистителна станица – Свети Николе.

 

Отвори видео на следниот линк:

https://www.facebook.com/dpd.org.mk/videos/285528397127419