Денес, 01.07.2022 година имавме огромна чест да и го посветеме денот на нашите млади сограѓани запознавајќи ги со нашата професија.