Подолу можете да го преземете краткиот опис за проектот Еразмус+ Градење капацитети во областа на стручното образование и обука.

ПРЕЗЕМИ Ерасмус +

Започнат парнерски проект од програмата на Европската комисија ERASMUS + за градење на капацитети од областа на стручното образование и обука за возрасни со наслов:

Име на проектот

„Зајакнување на отпорноста и еластичноста со решенија насочени на национални и локални научни и практични активности за обуки за градење капацитети за подигнување на свеста за ризиците и влијанијата предизвикани од човек фактор“.

Проектот ќе се реализира во наредните 36 месеци, а неговата имплементација започнува на 01.01.2023 година.

 

2 – Партнери

Листа на партнерски организации

#

Име на партнерска организација

Држава Улога во проектот

Лого и веб линк

1. DIETHNESPANEPISTIMIOELLADOS Грција Координатор
2. Volunteer fire department Sveti Nikole Северна Македонија Партнер
3. Emergency Management Agency – EMA Косово Партнер
4. MANAGEMENT FORCE ERMC ShPK Албанија Партнер  
5. HI POLIEX AD Црна Гора Партнер
6. RESHUB LTD Бугарија Партнер
7. BLSafety Solutions                                                     Косово Партнер
8. Institute of Management of Manmade and Natural Disasters-Panhellenic Network for Civil Protection and Crisis Management-SCE Грција Придружен  
9. ENOSI PTYCHIOYCHON AXIOMATIKONYPAXIOMATIKON PYROSVESTIROYSOMATEIO Грција Придружен