ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017

на

ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ

 

Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2017 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.

ПРЕЗЕМИ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2017 ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ ЗА 2017