Ги учиме најмладите за опасностите и постапките за безбедност при пожари

Проект: „Ги учиме најмладите за опасностите и постапките за безбедност при пожари“ во рамките на проектот СМАРТ Балкан – Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан, кој го спроведува Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во партнерство со Centar za promociju civilnog drustva (CPCD) и Институтот за демократија и медијација (ИДМ), финансиски поддржан од Министерство…