Годишен, наративен и финансиски извештај за 2023 год.

Подолу можете да го преземете Годишниот, наративниот и финансискиот извештај за 2023 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.     ЗА НАС Ние сме доброволна, непрофитна, хумана организација од доменот на противпожарната заштита, која во континуитет работи и функционира од 1935 година. Со голема љубов и посветеност ние гаснеме пожари за зголемување…

Ги учиме најмладите за опасностите и постапките за безбедност при пожари

Проект: „Ги учиме најмладите за опасностите и постапките за безбедност при пожари“ во рамките на проектот СМАРТ Балкан – Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан, кој го спроведува Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во партнерство со Centar za promociju civilnog drustva (CPCD) и Институтот за демократија и медијација (ИДМ), финансиски поддржан од Министерство…

Анализа на ДПД-а

Веќе триесет години Република Северна Македонија, не поседува официјална статистика за бројот на активни доброволни противпожарни друштва, нивните човечки и материјално-технички  капацитети. Ваквото непостоење на релевантни информации е резултат на неактивноста на надлежната институција – Републичкиот противпожарен сојуз на Република С. Македонија (РППС), при што остави голем простор за шпекулација и манипулација со бројките на…

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2019 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2019 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.   РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе во текот на годината спроведе повеќ е од 30 активности кои беа предвидени во…

Работи на себе за да можеш да им помогнеш на другите!!!

Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе) го реализира проектот „Работи на себе за да можеш да им помогнеш на другите!!!“ во согласност со договорoт за грантирање бр. 11/126/1-2019 од 13.05.2019 година. Проектот е во склоп со повикот од проектот за „Транспарентност и отчетност на граѓанските организации“, во рамки на програмата „Одржливо граѓанско…

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2018 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ   Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2018 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе. РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе) во текот на годината спроведе повеќе од 20 активности кои беа предвидени во рамките…

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2017 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ   Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2017 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.

Нова веб страница

Следејќи ги современите трендови за претставување на интернет, подобра и навремена информираност а воедно и водејќи се од начелата за доближување кон потребите на граѓаните како и подобрување на транспарентноста и отчетноста, ДПД Свети Николе изработи официјална веб страница каде што ќе бидат објавувани сите активности на друштвото. Страницата има намена да ги едуцира и информира граѓаните,…