Работи на себе за да можеш да им помогнеш на другите!!!

Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе) го реализира проектот „Работи на себе за да можеш да им помогнеш на другите!!!“ во согласност со договорoт за грантирање бр. 11/126/1-2019 од 13.05.2019 година. Проектот е во склоп со повикот од проектот за „Транспарентност и отчетност на граѓанските организации“, во рамки на програмата „Одржливо граѓанско…

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2018 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ   Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2018 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе. РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе) во текот на годината спроведе повеќе од 20 активности кои беа предвидени во рамките…