Годишен, наративен и финансиски извештај за 2023 год.

Подолу можете да го преземете Годишниот, наративниот и финансискиот извештај за 2023 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.     ЗА НАС Ние сме доброволна, непрофитна, хумана организација од доменот на противпожарната заштита, која во континуитет работи и функционира од 1935 година. Со голема љубов и посветеност ние гаснеме пожари за зголемување…

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2022 год.

Подолу можете да го преземете Годишниот, наративниот и финансискиот извештај за 2022 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.     ЗА НАС Ние сме доброволна, непрофитна, хумана организација од доменот на противпожарната заштита, која во континуитет работи и функционира од 1935 година. Со голема љубов и посветеност ние гаснеме пожари за зголемување…

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2021 год.

Подолу можете да го преземете Годишниот, наративниот и финансискиот извештај за 2021 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе. ВОВЕД ЗА НАС Ние сме доброволна, непрофитна, хумана организациJа од доменот на противпожарната заштита, коJа во континуитет работи и функционира од 1935 година. Со голема љубов и посветеност ние гаснеме пожари за зголемување на…

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2020 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2020 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе. РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе) во текот на годината спроведе повеќе од 20 активности кои беа предвидени во рамките на…

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2019 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2019 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.   РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе во текот на годината спроведе повеќ е од 30 активности кои беа предвидени во…

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2018 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ   Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2018 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе. РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе) во текот на годината спроведе повеќе од 20 активности кои беа предвидени во рамките…

Годишен, наративен и финансиски извештај за 2017 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ   Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2017 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.